۲-۰
تاريخ
۲۳ آذر ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۰
۸
۲
۸
۰
۱
۵۳,۰%
۵۶,۳%
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱۲
۳
۱۶
۲
۰
۴۷,۰%
۴۳,۷%
۷,۴
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۱۴-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۱۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کریمی
۹۹-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورتقی
۳۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۸۸-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خاقانی
۷۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ف. باقری
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ف.رابط
۴۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میلیچ
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین