۱-۰
تاريخ
۱۰ آذر ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۰
۱۱
۳
۱۲
۲
۰
۴۲,۴%
۴۷,۰%
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۸
۴
۱۱
۲
۰
۵۷,۶%
۵۳,۰%
۷,۵
ماشین سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۴۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقیان
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۱۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آفاقی
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سالاری
۱۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۲۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۸-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. صادقی
۲۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قربانخانی
۷۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین