۲-۰
تاريخ
۳۰ آبان ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۱۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا رفسنجان
آمار کلی بازی
۰
۱۲
۲
۱۲
۱
۰
۴۹,۰%
۳۸,۳%
۶,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۹
۴
۹
۰
۰
۵۱,۰%
۶۱,۷%
۷,۸
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صوفیانی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۲۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۱۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌ زاده
۷۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آوخ
۱۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زهیوی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ارجمندیان
۱۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. صادقی
۲۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۲۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قربانخانی
۷۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. کریمی
۲۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
افراز
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین