۳-۰
تاريخ
۱۶ آبان ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۴۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام خمینی
آمار کلی بازی
۰
۱۱
۳
۱۸
۰
۱
۵۱,۶%
۵۳,۲%
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۱۰
۵
۱۹
۱
۰
۴۸,۴%
۴۶,۸%
۸,۰
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسن‌پور
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجیدی
۲۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معبودی
۵۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورودی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۳۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آریاکیا
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سجادی
۲۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرزازاد
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌علی‌دوست
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسی‌زاده
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۲۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رحمتی
۷۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجیدی
۶۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین