۰-۲
تاريخ
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷۳-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۸۸-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الغسانی
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترکمان
۶۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رحمتی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۹۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-LF
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۹۰-Target3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. صادقی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین