۰-۰
تاريخ
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۲۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باباگلی
۲۶-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی‌مقدم
۳۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۲۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۹۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بهزادی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۶۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هخامنش
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حدادی‌فر
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیدوف‌
۱۸-Target1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مارکوویچ
۳۸-Target3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹۹-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین