۲-۱
تاريخ
۰۲ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۱
۱۵
۵
۲۰
۲
۰
۵۰,۴%
۴۹,۰%
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۷
۳
۱۲
۱
۰
۴۹,۶%
۵۱,۰%
۷,۰
ماشین سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مسلمی‌پور
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دوسانتوس
۹۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۶۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۹۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۴۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۱۷-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مصطفایی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهرمانی
۶۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۲۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمود‌آبادی
۱۳-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۲۰-Target3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۲۵-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۸-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عبدی
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین