۲-۴
تاريخ
۲۷ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی
آمار کلی بازی
۴
۱۵
۷
۱۰
۲
۰
۵۱,۵%
۵۴,۰%
۷,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱۳
۳
۱۱
۲
۰
۴۸,۵%
۴۶,۰%
۶,۱
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۲۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمود‌آبادی
۱۳-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۲۰-Target3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۲۵-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۸-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
برزای
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۰-Target1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شاهین
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ماکسیم
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مشکل‌پور
۷۱-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمودی
۸۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورقی
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بحرانی
۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صارمی
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۰-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مشایخ
۷۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۲۴-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صبری
۱۸-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۶۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین