۲-۰
تاريخ
۲۷ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۰
۱۴
۳
۹
۱
۰
۵۲,۰%
۴۴,۰%
۶,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۸
۳
۱۹
۳
۰
۴۸,۰%
۵۶,۰%
۷,۳
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دریس
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۲۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۲۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۲۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آل‌کثیر
۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۷۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بغلانی
۱۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داجلری
۴۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دشتی
۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. کریمی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دیاباته
۷-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
غفوری
۲۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدامرادی
۴۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهرخانی
۵۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین