استقلال

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
شیخ دیاباته -- --
مهدی قائدی -- --
علی کریمی -- --
ارسلان مطهری -- --
وریا غفوری -- --
حضور در زمین
حسین حسینی --
وریا غفوری --
علی کریمی --
مسعود ریگی --
مهدی قائدی --
امتیاز
شیخ دیاباته --
علی کریمی --
مهدی قائدی --
وریا غفوری --
عارف غلامی --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
حسینی
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورحمیدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
حسینی
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
پورحمیدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ دیاباته
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مطهری
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ع. کریمی
۲۶-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قائدی
۲۱-LW-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ غفوری
۳۳-RB-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ غلامی
۲۳-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ یزدانی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ رضاوند
۲۷-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ریگی
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ دانشگر
۲۶-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ چشمی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسماعیلی
۲۶-CM-,RW-,LW-,AM-,ST-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ میلیچ
۳۱-LB-,CM-,AM-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ زکی‌پور
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شجاعیان
۲۸-RW-,CM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ طاهرخانی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ف. باقری
۲۸-CM-,DM-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ خدامرادی
۰-RW-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ خادم‌پور
۲۳-CM-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ داجلری
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مرادی
۲۲-RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ دشتی
۲۶-RW-,LW-,ST-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ م. کریمی
۲۶-LW-,SS-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بودوروف
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ تبریزی
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ف.رابط
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آذری
۲۲-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کارگر
۲۱-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بلبلی
۲۲-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ هراتی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ دیاباته
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ مطهری
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ ع. کریمی
۲۶-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ قائدی
۲۱-LW-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ غفوری
۳۳-RB-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ غلامی
۲۳-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ یزدانی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ رضاوند
۲۷-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ ریگی
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ دانشگر
۲۶-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ چشمی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ اسماعیلی
۲۶-CM-,RW-,LW-,AM-,ST-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ میلیچ
۳۱-LB-,CM-,AM-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ زکی‌پور
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ شجاعیان
۲۸-RW-,CM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ طاهرخانی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ ف. باقری
۲۸-CM-,DM-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ خدامرادی
۰-RW-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ خادم‌پور
۲۳-CM-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ داجلری
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ مرادی
۲۲-RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ دشتی
۲۶-RW-,LW-,ST-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۳ م. کریمی
۲۶-LW-,SS-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۴ بودوروف
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۵ تبریزی
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۶ ف.رابط
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۷ آذری
۲۲-CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۸ کارگر
۲۱-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۹ بلبلی
۲۲-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳۰ هراتی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ دیاباته
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مطهری
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ع. کریمی
۲۶-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قائدی
۲۱-LW-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ غفوری
۳۳-RB-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ غلامی
۲۳-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ یزدانی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ رضاوند
۲۷-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ریگی
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ دانشگر
۲۶-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ چشمی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسماعیلی
۲۶-CM-,RW-,LW-,AM-,ST-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ میلیچ
۳۱-LB-,CM-,AM-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ زکی‌پور
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شجاعیان
۲۸-RW-,CM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ طاهرخانی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ف. باقری
۲۸-CM-,DM-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ خدامرادی
۰-RW-,AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ خادم‌پور
۲۳-CM-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ داجلری
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مرادی
۲۲-RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ دشتی
۲۶-RW-,LW-,ST-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ م. کریمی
۲۶-LW-,SS-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بودوروف
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ تبریزی
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ف.رابط
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آذری
۲۲-CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کارگر
۲۱-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بلبلی
۲۲-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ هراتی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | ‏استقلال در ۱۰ بازی اخیر لیگ قهرمانان تنها یک کلین شیت داشته است.

۱۳۹۹/۰۷/۰۵

توییت | استقلال-الاهلی/ شیخ دیاباته پس از ۳۵۹ دقیقه (در تمامی رقابت‌ها) گل زد. این طولانی‌ترین زمانی بود که دیاباته موفق به گلزنی برای ‎استقلال نشده بود.

۱۳۹۹/۰۷/۰۲

توییت | فینال جام حذفی/ استقلال بعد از ۹ سال در نیمه اول با ۳ گل از حریف عقب افتاد. آخرین بار استقلال در بازی با فولاد خوزستان در لیگ دهم نیمه اول را با اختلاف بیش از دو گل (۴گل) از حریف شکست خورده بود.

۱۳۹۹/۰۶/۱۳

توییت | ‏تعویض دقیقه ۲۷ کمال کامیابی‌نیا با مهدی شیری، زودترین تعویض ۲۹ سال اخیر دربی است.

۱۳۹۹/۰۶/۰۵

توییت | هفته 30/ وریا غفوری پنجمین گل فصل خود را به ثمر رساند که بهترین عملکرد این بازیکن در دوران بازی در لیگ برتر است.

۱۳۹۹/۰۵/۳۰