استقلال

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
شیخ دیاباته -- --
مهدی قائدی -- --
علی کریمی -- --
ارسلان مطهری -- --
وریا غفوری -- --
حضور در زمین
حسین حسینی --
وریا غفوری --
علی کریمی --
مسعود ریگی --
مهدی قائدی --
امتیاز
شیخ دیاباته --
علی کریمی --
مهدی قائدی --
عارف غلامی --
وریا غفوری --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
حسینی
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورحمیدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
حسینی
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
پورحمیدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ دیاباته
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مطهری
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ع. کریمی
۲۶-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قائدی
۲۱-LW-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ غلامی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ غفوری
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ یزدانی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ دانشگر
۲۶-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ریگی
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ چشمی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ رضاوند
۲۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ میلیچ
۳۱-LB-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسماعیلی
۲۶-CM-,RW-,LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ زکی‌پور
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شجاعیان
۲۸-RW-,CM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ طاهرخانی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ف. باقری
۲۸-CM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ خدامرادی
۰-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ داجلری
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ خادم‌پور
۲۳-CM-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مرادی
۲۱-RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ دشتی
۲۶-RW-,LW-,ST-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ م. کریمی
۲۵-LW-,SS-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بودوروف
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ تبریزی
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ف.رابط
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ هراتی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آذری
۲۲-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کارگر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بلبلی
۲۲-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ دیاباته
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ مطهری
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ ع. کریمی
۲۶-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ قائدی
۲۱-LW-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ غلامی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ غفوری
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ یزدانی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ دانشگر
۲۶-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ ریگی
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ چشمی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ رضاوند
۲۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ میلیچ
۳۱-LB-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ اسماعیلی
۲۶-CM-,RW-,LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ زکی‌پور
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ شجاعیان
۲۸-RW-,CM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ طاهرخانی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ ف. باقری
۲۸-CM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ خدامرادی
۰-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ داجلری
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ خادم‌پور
۲۳-CM-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ مرادی
۲۱-RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ دشتی
۲۶-RW-,LW-,ST-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۳ م. کریمی
۲۵-LW-,SS-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۴ بودوروف
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۵ تبریزی
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۶ ف.رابط
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۷ هراتی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۸ آذری
۲۲-CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۹ کارگر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳۰ بلبلی
۲۲-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ دیاباته
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مطهری
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ع. کریمی
۲۶-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قائدی
۲۱-LW-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ غلامی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ غفوری
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ یزدانی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ دانشگر
۲۶-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ریگی
۲۹-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ چشمی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ رضاوند
۲۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ میلیچ
۳۱-LB-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسماعیلی
۲۶-CM-,RW-,LW-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ زکی‌پور
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شجاعیان
۲۸-RW-,CM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ طاهرخانی
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ف. باقری
۲۸-CM-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ خدامرادی
۰-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ داجلری
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ خادم‌پور
۲۳-CM-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مرادی
۲۱-RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ دشتی
۲۶-RW-,LW-,ST-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ م. کریمی
۲۵-LW-,SS-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بودوروف
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ تبریزی
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ف.رابط
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ هراتی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آذری
۲۲-CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کارگر
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بلبلی
۲۲-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | برای پنجمین بار در تاریخ لیگ برتر سپاهان با گل به خودی دروازه‌اش مقابل استقلال باز شد. این بیشترین تعدادی است که تیمی مقابل تیم دیگر در ادوار لیگ برتر از طریق گل به خودی پیروز شده است.

۱۳۹۹/۰۵/۱۱

توییت | آرش رضاوند ششمین بازیکن اخراجی استقلال در این فصل است. دریافت ۶ کارت قرمز در یک فصل بدترین آمار ۱۲ فصل اخیر استقلال است.

۱۳۹۹/۰۵/۱۱

توییت | ‏علی علیپور با گرفتن یک پنالتی و به ثمر رساندن آن، در مجموع روی ۱۶ گل در لیگ نوزدهم تاثیرگذار بوده و در کنار مهدی قایدی رکورددار لیگ است.

۱۳۹۹/۰۵/۱۱

توییت | استقلال این فصل در 7 جدال با سرمربیان استقلالی موفق به پیروزی نشده است؛ 4 تساوی و 3 شکست.

۱۳۹۹/۰۵/۰۲

توییت | تیم‌های مهدی تارتار در ۵ فصل گذشته در آزادی برابر استقلال در هر بازی حداقل ۲ گل خوردند.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰