۰-۱
تاريخ
۱۵ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۴
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۹۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکیان
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۸۸-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زبیدی
۸۰-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹۰-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۷۰-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۶۶-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۱۹-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ماشین سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معبودی
۵۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دوسانتوس
۹۵-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۶۵-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۸۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۹۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۱۷-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۴۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مسلمی‌پور
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصطفایی
۱۶-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین