۰-۱
تاريخ
۰۶ دی ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رادوشویچ
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلیل‌زاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌خواه
۱۸-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رسن
۵-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیپور
۷۰-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۸۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ج. حسینی
۴-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممشلی
۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶۶-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۲۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۱۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۱۱-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین