۰-۱
تاريخ
۰۳ دی ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-CB2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورهاشم
۱۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۸-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمود‌آبادی
۱۳-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۹-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۶۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۰-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانخانی
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ماشین سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دوسانتوس
۹۵-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معبودی
۵۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۶۵-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۹۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۸۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۱-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چهارمیری
۳۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۱۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
افراز
۲۹-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین