۱-۲
تاريخ
۰۳ آبان ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شیخ‌ویسی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۵-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌وردی
۲۰-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمودی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمانی
۶-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۰-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۴-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بهزادی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درخشان‌مهر
۲۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حدادی‌فر
۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹۹-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریسانتوس
۱۴-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۹-SS1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین