۰-۰
تاريخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: شهید وطنی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  میرزازاد
  ۴۴-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ممشلی
  ۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بیژن
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شیری
  ۱۸-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۱۷-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  معصومی
  ۶۶-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میری
  ۱۹-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عاشوری
  ۸-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دهقانی
  ۱۲-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شجاعی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عباس‌زاده
  ۳۳-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سرلک
  ۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۷-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زامهران
  ۲۷-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  لک
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  معبودی
  ۵۶-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دوسانتوس
  ۹۵-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  توکلی
  ۱۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عابدینی
  ۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زنده‌روح
  ۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ثاقبی
  ۸-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قادری
  ۹۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مرادی
  ۱۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نریمان‌جهان
  ۷-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آل‌کثیر
  ۱۷-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سهراب‌نژاد
  ۲۴-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  اسلامی‌خواه
  ۸۸-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --

  ۱۶-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر