۰-۰
تاريخ
۱۲ مهر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرزازاد
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممشلی
۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶۶-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۲۷-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ماشین سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معبودی
۵۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دوسانتوس
۹۵-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عابدینی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۹۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۱۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهراب‌نژاد
۲۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۸۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصطفایی
۱۶-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین