۳-۲
تاريخ
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا رفسنجان
آمار کلی بازی
۲
۰.۵۷
۹
۴
۱۶
۲
۰
۶۵,۱%
۵۴۱
۸۳,۹
۴۸,۵%
۶,۶
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۲.۰۸
۱۳
۶
۱۰
۲
۰
۳۴,۹%
۲۶۶
۶۵,۴
۵۱,۵%
۷,۵
بهترین عملکرد فردی
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صوفیانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۳۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۷۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سلیمان‌زاده
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمد
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌ زاده
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهریاری
۸۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال خوزستان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۱۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هلیچی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اندونگ
۹۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شوشتری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۹۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستم
۱۴-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محکم کار
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی‌پور
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مطلق‌زاده
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوهی
۳۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورسونوف
۴۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین