۲-۲
تاريخ
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۲
۱.۴۲
۹
۳
۱۸
۲
۰
۵۰,۵%
۳۴۹
۷۶,۵
۴۳,۷%
۷,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۰.۹۶
۸
۲
۱۴
۱
۱
۴۹,۵%
۳۴۱
۷۱,۳
۵۶,۳%
۷,۱
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باهیا
۲۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاندیدو
۱۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۲-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۳۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسکری
۴۵-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۹۲-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حصار
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دیناروند
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آژیر
۴۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۸۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانبخش
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقان
۷۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۱۴-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
زمانی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشمی
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۷۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین