۳-۴
تاريخ
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۹:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۴
۴.۸۹
۲۷
۱۲
۱۰
۴
۰
۶۹,۱%
۵۲۸
۸۵,۴
۵۷,۶%
۸,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۱.۱۸
۱۰
۵
۱۰
۴
۱
۳۰,۹%
۲۰۲
۶۰,۹
۴۲,۴%
۶,۲
بهترین عملکرد فردی
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیرانوند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسن
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اورونوف
۷۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خدابنده‌‌لو
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. نعمتی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هانونوف
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال خوزستان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورسونوف
۴۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خوشکفا
۷۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستم
۱۴-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روبرتو
۵۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی‌پور
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رنجبری
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوهی
۳۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شوشتری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین