۱-۰
تاريخ
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۰.۱۴
۶
۱
۱۳
۱
۰
۵۱,۶%
۴۵۶
۸۱,۴
۴۸,۴%
۶,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۵۷
۶
۲
۱۶
۲
۰
۴۸,۴%
۴۳۱
۷۷,۳
۵۱,۶%
۷,۴
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دیناروند
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آژیر
۴۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۸۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۱۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۱۴-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رنجبر
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زمانی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشمی
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۷۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبرپور
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۲۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۶۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لطفی
۷۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهان‌کهن
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین