۱-۲
تاريخ
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۹:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۲
۱.۱۹
۶
۳
۱۱
۳
۱
۲۸,۷%
۲۱۸
۶۱,۹
۴۶,۹%
۵,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۲.۵۴
۲۰
۵
۹
۴
۰
۷۱,۳%
۶۲۰
۸۴,۷
۵۳,۱%
۸,۸
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پارسا
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهرمانی
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۶۶-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تراوالی
۲۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کی‌شمس
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آلبوغبیش
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امانی‌نژاد
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسف
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرزازاد
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۵۸-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دابو
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضائیان
۹-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۵-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
یزدانی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین نژاد
۸۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اعرابی
۴۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین