۰-۱
تاريخ
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۸:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۱
۰.۵۹
۵
۱
۲۱
۲
۰
۴۰,۳%
۳۵۵
۶۸,۵
۴۳,۶%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱.۳۳
۱۱
۴
۸
۱
۰
۵۹,۷%
۵۵۱
۸۰,۶
۵۶,۴%
۷,۶
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ناصری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبری
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانبخش
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۸۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۱۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۱۴-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آژیر
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقان
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهیم
۴۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکوان
۱۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی‌پور
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۹۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پ.پورعلی
۲۲-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عمری
۸۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صفرزاده
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موقری
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فداکار
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپسند
۵۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین