۲-۲
تاريخ
۰۹ اسفند ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۲
۱.۶۷
۱۱
۶
۱۲
۱
۱
۴۶,۷%
۳۷۹
۷۹,۴
۵۰,۳%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱.۲۳
۱۳
۸
۱۰
۲
۰
۵۳,۳%
۴۳۵
۷۶,۳
۴۹,۷%
۷,۰
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۷۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبری
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آژیر
۴۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۸۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبر
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۱۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۱۴-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ستاری
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۷۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهیم
۴۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پارسا
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میردورقی
۴۱-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهرمانی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۶۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۸۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
احمدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسف
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کی‌شمس
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین