۰-۱
تاريخ
۱۱ دی ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
سردار آزادگان
آمار کلی بازی
۱
۲.۴۳
۱۵
۷
۱۲
۲
۰
۴۳,۹%
۲۷۱
۶۱,۳
۴۳,۰%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۲.۵۳
۱۶
۴
۱۳
۱
۰
۵۶,۱%
۳۶۹
۷۰,۵
۵۷,۰%
۷,۴
شمس آذر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جعفرپور
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌زاده
۳۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۲۱-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادمنش
۷۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوصبیح
۲۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرآبادانی
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اعرابی
۲۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نسایی
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
امام‌علی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاپی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دابو
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۵۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۱۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۸۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۵-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آل‌کثیر
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین