۰-۴
تاريخ
۲۸ آذر ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۷:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۴
۱.۰۶
۱۴
۶
۱۱
۲
۰
۵۲,۰%
۴۶۴
۸۲,۸
۵۳,۳%
۸,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۳۶
۷
۰
۱۵
۲
۰
۴۸,۰%
۴۲۷
۸۱,۰
۴۶,۷%
۵,۶
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یامگا
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلانکو
۱۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مهری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورانیان
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۷-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیفی
۵۵-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۱۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نونو
۲۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جان‌ملکی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزگر
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین