۰-۱
تاريخ
۰۷ دی ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۷:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۱
۰.۸۱
۶
۲
۱۶
۲
۰
۶۰,۷%
۵۳۰
۸۷,۲
۴۷,۰%
۷,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۴۰
۶
۱
۱۵
۱
۰
۳۹,۳%
۳۳۱
۷۷,۶
۵۳,۰%
۶,۹
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیرانوند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۲۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عمری
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هانونوف
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سورگی
۴۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دلیری
۵۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۲۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نونو
۲۲-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس
۹۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
برزگر
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهجوری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جمشیدی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین