۱-۱
تاريخ
۱۸ مرداد ۱۴۰۲
زمان بازی
۲۱:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
غدیر اهواز
آمار کلی بازی
۱
۱.۰۰
۱۴
۵
۱۰
۱
۰
۵۴,۶%
۳۹۹
۷۱,۷
۵۵,۴%
۶,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۲.۰۶
۱۶
۳
۸
۳
۰
۴۵,۴%
۳۱۶
۶۴,۲
۴۴,۶%
۷,۴
استقلال خوزستان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خوشکفا
۷۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۸۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شوشتری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی‌پور
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سالاری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هلیچی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهری نژاد
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شمس آذر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ملکی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهرمانی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طرهانی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۲۱-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادمنش
۷۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرآبادانی
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نسایی
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پاپی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوصبیح
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخریان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین