۱-۵
تاريخ
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۵
۱.۶۶
۱۲
۹
۱۳
۵
۰
۴۴,۲%
۲۳۸
۷۴,۸
۵۱,۲%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۴۹
۷
۳
۱۲
۰
۰
۵۵,۸%
۳۱۰
۷۹,۷
۴۸,۸%
۶,۶
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بختیاری نسب
۸۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۲۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۱۹-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۲۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی‌فر
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ذبیحی
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پارسا
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوذری
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حیدری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۵۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خوشکفا
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۰-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موقری
۲۳-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بازگیر
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۹۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علافی
۱۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فداکار
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمین
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تفضلی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی‌پور
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین