۱-۱
تاريخ
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۱
۱.۰۲
۸
۲
۲۵
۱
۰
۳۹,۴%
۲۸۷
۶۷,۶
۴۹,۹%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۴۷
۸
۱
۱۸
۳
۰
۶۰,۶%
۴۷۷
۸۰,۷
۵۰,۱%
۷,۲
بهترین عملکرد فردی
بازیکن تیم شوت در چارچوب / شوت دقت شوت
بابک مرادی هوادار -- --
حامد شیری نساجی -- --
مسعود شجاعی هوادار -- --
مهرداد عبدی نساجی -- --
محمد شریفی نساجی -- --
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۳۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیان
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امدادی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خالدآبادی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م.شجاعی
۲۵-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میری
۴۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سحرخیزان
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدعلی پور
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پوراسماعیل
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین