۲-۰
تاريخ
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۰
۰.۵۵
۱۲
۴
۱۲
۳
۰
۳۵,۱%
۲۹۰
۶۵,۵
۵۰,۳%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱.۴۴
۱۴
۴
۲۲
۲
۰
۶۴,۹%
۵۹۸
۸۹,۰
۴۹,۷%
۷,۴
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بختیاری نسب
۸۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۱۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشمی فرد
۷۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۷۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزگر
۱۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دهقانی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی‌فر
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۷۶-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیلسون
۹۱-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۵۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضائیان
۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرناندز
۵-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاتاتو
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قربانی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین نژاد
۸۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین