۰-۱
تاريخ
۱۸ فروردین ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۱
۰.۷۲
۱۱
۲
۱۰
۱
۰
۵۶,۷%
۴۸۷
۷۸,۶
۵۱,۹%
۶,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱.۳۲
۱۰
۴
۱۹
۵
۱
۴۳,۳%
۳۵۶
۷۵,۳
۴۸,۱%
۷,۰
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ن.محمدی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مداحی
۳۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پ.پورعلی
۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۹۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۱۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جدی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۶۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری صیقلانی
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرتا
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وسلی
۱۹-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ا.پورعلی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نخودکار
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین