۰-۱
تاريخ
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۱
۱.۰۶
۱۲
۴
۷
۱
۰
۵۴,۵%
۴۸۸
۸۱,۴
۵۳,۸%
۶,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۵۷
۶
۲
۱۵
۲
۰
۴۵,۵%
۳۹۱
۷۳,۹
۴۶,۲%
۷,۰
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکوان
۱۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ن.محمدی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درخشان‌مهر
۲۴-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۹۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پ.پورعلی
۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مداحی
۳۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مختاری
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۳۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داوران
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسلامی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل محمدی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین