۱-۲
تاريخ
۲۵ بهمن ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۲
۲.۴۷
۲۵
۷
۱۴
۲
۰
۵۹,۵%
۵۴۰
۷۹,۶
۵۴,۱%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۷۲
۶
۳
۸
۳
۰
۴۰,۵%
۳۴۹
۷۵,۹
۴۵,۹%
۶,۸
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۷۶-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیلسون
۹۱-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۵۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضائیان
۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سلمانی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاتاتو
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکوان
۱۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۶۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ن.محمدی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مداحی
۳۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۹۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین