۱-۰
تاريخ
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۶:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۰
۱.۰۹
۸
۱
۱۶
۲
۰
۵۲,۷%
۴۷۳
۸۰,۱
۵۴,۵%
۶,۹
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۷۷
۸
۱
۱۵
۴
۰
۴۷,۳%
۴۱۳
۷۸,۹
۴۵,۵%
۷,۰
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیرانوند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی‌گنجی
۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۱۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عمری
۸۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۲۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷۲-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دیاباته
۲۵-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرجی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۹۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خالدآبادی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌خانی
۷۶-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م.شجاعی
۲۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سینگ
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۴۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین