۳-۲
تاريخ
۱۳ بهمن ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی کرمان
آمار کلی بازی
۲
۱.۱۲
۷
۳
۱۴
۳
۰
۴۳,۷%
۳۴۱
۷۰,۴
۵۱,۸%
۶,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۲.۰۵
۱۴
۴
۱۸
۳
۰
۵۶,۳%
۴۵۶
۷۹,۸
۴۸,۲%
۷,۵
مس کرمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شهدادنژاد
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تونگیک
۲۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بورا
۱۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۴۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۸۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
تورانیان
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صبوری
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسگری
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زراعت‌کار
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۹۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیلوا
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یامگا
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قایدی
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۷۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بابایی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زواری
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرزایی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین