۰-۰
تاريخ
۰۴ دی ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۴:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۰
۱.۳۸
۱۰
۲
۱۰
۲
۰
۶۵,۶%
۵۶۳
۸۵,۶
۵۴,۶%
۶,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۲۴
۴
۲
۱۳
۵
۰
۳۴,۴%
۲۷۰
۶۰,۰
۴۵,۴%
۷,۱
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانایی
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هادی
۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۹۶-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
هاشم‌نژاد
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلامی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌آذر
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس کرمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شهریاری
۷۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بورا
۱۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۴۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷۰-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بهزادی
۶۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورانیان
۳۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نصیری
۸۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صبوری
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسگری
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین