۱-۳
تاريخ
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۷:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۳
۴.۵۸
۲۸
۹
۱۷
۳
۰
۵۱,۵%
۳۸۱
۷۹,۸
۵۴,۸%
۷,۹
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۷۸
۳
۲
۷
۲
۱
۴۸,۵%
۳۶۳
۷۶,۹
۴۵,۲%
۶,۰
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیلوا
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یامگا
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قایدی
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۷۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرزایی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۳۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع.شجاعی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کریم‌زاده
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیان
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین