۰-۰
تاريخ
۰۸ شهریور ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۰.۶۳
۱۲
۲
۴
۱
۰
۵۲,۱%
۴۳۴
۸۰,۲
۴۸,۸%
۶,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۱۵
۸
۳
۹
۴
۱
۴۷,۹%
۳۹۱
۸۰,۸
۵۱,۲%
۶,۹
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ناصری
۲۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهر
۳۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانبخش
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رمضانی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تمیروف
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلبلی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عزیزی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جوادیان
۲۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع.شجاعی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عبدی
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین