۱-۲
تاريخ
۰۴ خرداد ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۲
۰.۳۸
۸
۳
۲۱
۴
۱
۵۲,۸%
۵۲۲
۸۳,۰
۴۷,۳%
۷,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۲۱
۱۴
۷
۱۰
۲
۱
۴۷,۲%
۴۶۴
۸۰,۰
۵۲,۷%
۶,۹
بهترین عملکرد فردی
بازیکن تیم شوت در چارچوب / شوت دقت شوت
شهرام گودرزی فجر سپاسی -- --
فرزان دانا فجر سپاسی -- --
سعید واسعی تراکتور -- --
امید منصوری فجر سپاسی -- --
محمد زینالی فجر سپاسی -- --
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فریرا
۲۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۲۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
واسعی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. قادری
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌آذر
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فجر سپاسی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زینالی
۱۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نبی‌زاده
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۴۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقابابایی
۱۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانا
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
معصومی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فاتح
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین