۱-۰
تاريخ
۱۶ فروردین ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۰
۰.۷۰
۱۰
۵
۱۵
۱
۰
۶۰,۵%
۵۲۳
۷۸,۸
۵۱,۴%
۶,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۰۸
۹
۴
۱۶
۲
۰
۳۹,۵%
۲۷۴
۷۰,۸
۴۸,۶%
۷,۳
بهترین عملکرد فردی
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانایی
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۹۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپسند
۶۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۷۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۳۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورهاشم
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محسن‌زاده
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دغاغله
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی‌فرد
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشم‌نژاد
۳۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
احمدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین