۰-۰
تاريخ
۱۵ فروردین ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۰.۴۹
۷
۲
۱۲
۲
۰
۴۴,۵%
۲۳۹
۶۴,۰
۴۴,۰%
۶,۹
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱.۴۴
۱۶
۹
۱۵
۵
۰
۵۵,۵%
۳۴۶
۷۶,۰
۵۶,۰%
۶,۹
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حق‌شناس
۴۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۵-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م.ج.محمدی
۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۲۲-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
چارمحالی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورمحمد
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۹۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. نعمتی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ر.رضائیان
۲۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تمیروف
۷۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عالیشاه
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین