۲-۱
تاريخ
۱۵ اسفند ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۱
۱.۳۷
۶
۲
۱۶
۱
۰
۵۸,۸%
۵۶۷
۸۱,۰
۴۵,۳%
۶,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۰.۶۹
۶
۵
۱۳
۴
۰
۴۱,۲%
۳۳۷
۶۶,۸
۵۴,۷%
۷,۴
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۳۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۴۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۹۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
انصاری
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شبانی
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانایی
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۳۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۹۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپسند
۶۶-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسدبیگی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین