۱-۰
تاريخ
۰۳ آذر ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۰
۹
۲
۱۱
۱
۰
۵۷,۴%
۵۷,۶%
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۷
۲
۲۱
۳
۰
۴۲,۶%
۴۲,۴%
۷,۲
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانایی
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۲۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خراسانی
۹۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پناهی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مرادیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌عباسی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. حردانی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ص. حردانی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین