۰-۱
تاريخ
۰۸ آبان ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۱
۸
۳
۱۰
۲
۰
۶۶,۳%
۵۳,۷%
۶,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۳
۰
۱۱
۲
۰
۳۳,۷%
۴۶,۳%
۶,۵
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نت
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
احمدزاده
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شوشتری
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بشاگردی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورمحمد
۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داجلیری
۲۵-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
طرهانی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درخشان
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کردستانی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین