۰-۱
تاريخ
۰۸ آبان ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۱
۱۲
۴
۲۱
۳
۰
۵۱,۷%
۴۷,۳%
۷,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۸
۰
۵
۱
۰
۴۸,۳%
۵۲,۷%
۶,۵
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۱۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یامگا
۱۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مطهری
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذری
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلامی
۹۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۹۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
واسعی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فتحی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین