۱-۰
تاريخ
۰۸ آبان ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۰
۲
۱
۱۱
۱
۰
۴۹,۸%
۴۶,۰%
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱۵
۳
۱۵
۱
۰
۵۰,۲%
۵۴,۰%
۷,۵
پدیده
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جلالی‌راد
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورهاشم
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفرزاده
۱۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.کریمی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. جعفری
۸۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ر. جعفری
۶۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فلاحیان
۴۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورتقی
۳۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مستعلی
۹۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۴۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محسن‌زاده
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۹۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کرار
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
هدایتیان
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلبلی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خادم‌پور
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین