۳-۱
تاريخ
۰۳ مرداد ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۱
۷
۵
۱۶
۳
۰
۴۶,۹%
۵۲,۳%
۶,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۱۷
۷
۱۹
۳
۱
۵۳,۱%
۴۷,۷%
۷,۹
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جلالی‌راد
۳۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهرخانی
۷۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۷۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۲۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دهقانی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۶۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داوران
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رمضانی
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۲۲-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خادم‌پور
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مظاهری
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضاوند
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داجلری
۴۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین