۲-۱
تاريخ
۲۹ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۱
۱.۸۳
۱۹
۷
۱۴
۲
۰
۵۴,۴%
۴۶۳
۷۹,۵
۴۸,۳%
۶,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۰.۶۰
۸
۵
۱۳
۱
۱
۴۵,۶%
۳۷۴
۷۶,۲
۵۱,۷%
۷,۰
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
امینی
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۱۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۴۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۳۲-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۲۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ر.محمود‌آبادی
۱۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سلطانی‌مهر
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدادادی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیدوف‌
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرزازاد
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۷۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۷۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۲۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آل‌کثیر
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهاری
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۶۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهرخانی
۷۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین