۰-۱
تاريخ
۱۵ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۰:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۱
۲.۲۱
۱۲
۳
۹
۲
۰
۵۲,۸%
۵۶۵
۸۸,۱
۵۲,۱%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۹۷
۱۸
۳
۵
۰
۰
۴۷,۲%
۴۸۲
۸۳,۲
۴۷,۹%
۶,۵
پدیده
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کیا
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورهاشم
۲۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۴۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۶۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.کریمی
۹۹-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صفرزاده
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری صیقلانی
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۳۲-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۱۸-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رابط
۴۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایزدی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین