۱-۲
تاريخ
۱۰ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۰:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا رفسنجان
آمار کلی بازی
۲
۱.۱۱
۱۴
۷
۱۱
۱
۰
۶۱,۲%
۵۳۵
۸۲,۸
۵۶,۵%
۷,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۰۶
۲
۰
۱۷
۳
۰
۳۸,۸%
۲۸۰
۶۷,۵
۴۳,۵%
۶,۱
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صوفیانی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۳۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۶-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آوخ
۱۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کیانی
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌عباسی
۳۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. حردانی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۹۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نامداری
۱۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
درخشان‌مهر
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین