۲-۱
تاريخ
۰۹ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۹:۵۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۱
۰.۸۹
۱۹
۵
۷
۰
۰
۶۲,۰%
۶۷۴
۸۵,۰
۴۲,۴%
۶,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۲.۰۱
۱۱
۸
۶
۰
۰
۳۸,۰%
۳۴۷
۷۶,۱
۵۷,۶%
۷,۶
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۷۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سیف‌اللهی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیاب
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پدیده
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورهاشم
۲۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۴۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۶۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.کریمی
۹۹-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورتقی
۳۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاحیان
۴۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین